📌ประเด็นข่าว เงินกู้ฯ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ ป.ป.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

                    เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการ ใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 วงเวินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท จากกรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยจะเน้น ด้านการเกษตร ในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน สำหรับ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จะทยอยมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

เอกสารดาวน์โหลด