ขอแจ้งข้อมูลสำหรับการประสานงานตามภารกิจของ ศอตช.

เพื่อให้การประสานงานตามภารกิจของ ศอตช. มีความต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้ประสานงาน : คุณมนัสนันท์ จรัลจรูลพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท.

เบอร์โทร : 082-6670571