ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ "คิดถึงเชียงใหม่" ข่าวภาคเหนือ NBT

สำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ "คิดถึงเชียงใหม่"
ข่าวภาคเหนือ NBT North ช่อง 11


https://youtu.be/GehnUEEJ89Q