ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 พ.ค. 64 30

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนกลไกด้านการตรวจสอบ

วันที่ 28 เม.ย. 64 40

ปปท. เขต 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 เม.ย. 64 40

ปปท. เขต ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 64 63

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับพื้นที่

วันที่ 18 เม.ย. 64 60

เปิดไทม์ไลน์โครงการใหม่จากเงินกู้ 4.5 หมื่นล้าน

วันที่ 23 ก.พ. 64 107

"โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" พร้อมจ้างงาน 1 มี.ค. 64

วันที่ 2 ก.พ. 64 18

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

วันที่ 2 ก.พ. 64 113

ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ "คิดถึงเชียงใหม่" ข่าวภาคเหนือ NBT

วันที่ 19 ธ.ค. 63 153

📌สำนักงาน ป.ป.ท. "งดรับ🎀งดให้ของขวัญ" (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ หรือวาระโอกาสต่างๆ❌🎁

วันที่ 19 ธ.ค. 63 128

สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ