ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 เม.ย. 64 10

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับพื้นที่

วันที่ 18 เม.ย. 64 3

เปิดไทม์ไลน์โครงการใหม่จากเงินกู้ 4.5 หมื่นล้าน

วันที่ 23 ก.พ. 64 63

"โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" พร้อมจ้างงาน 1 มี.ค. 64

วันที่ 2 ก.พ. 64 13

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

วันที่ 2 ก.พ. 64 90

ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ "คิดถึงเชียงใหม่" ข่าวภาคเหนือ NBT

วันที่ 19 ธ.ค. 63 120

📌สำนักงาน ป.ป.ท. "งดรับ🎀งดให้ของขวัญ" (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ หรือวาระโอกาสต่างๆ❌🎁

วันที่ 19 ธ.ค. 63 110

สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 ธ.ค. 63 72

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง “เงินกู้สู้โควิด” 4 แสนล้านบาท”

วันที่ 18 พ.ย. 63 132

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง “เงินกู้สู้โควิด” 4 แสนล้านบาท

วันที่ 30 ต.ค. 63 105

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงแรงงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง